Chính Sách Giao Hàng

Kienvanghcm sẽ thực hiện hợp đồng trong vòng 5 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

Sẽ vận chuyển theo đúng địa chỉ chuyển đi và địa chỉ chuyển đến trong hợp đồng đã ký kết.

Các công việc sau khi đã thực hiện xong, Khách hàng tiến hành nghiệm thu kiểm tra chất lượng đạt yêu cầu và nhận đầy đủ giấy tờ kèm theo, hóa đơn tài chính hợp lệ. Khách hàng phải thanh toán 100% giá trị hợp đồng trong vòng 15 ngày làm việc sau khi hoàn tất thanh lý hợp đồng.