Chính Sách Đổi Hàng và Hoàn Tiền

Chúng tôi vận chuyển theo đơn đặt hàng của khách hàng, nếu trong quá trình vận chuyển bị mất mát, hư hỏng, kienvanghcm sẽ bồi thường theo đúng hiện vật bị mất mát, hư hỏng hoặc tiền theo giá trị thực tế tại thời điểm đó.